در این صفحه قصد داریم بصورت کامل کار با صفحه گزارشات را برای شما در قالب تصویر، متن و فیلم توضیح بدیم.

 فیلم آموزش صفحه گزارشات در اپلیکیشن وی‌فایندر

  • بعد از اینکه وارد اپلیکیشن وی‌فایندر شدید، از طریق منوی پایین می‌توانید وارد صفحه گزارشات شوید.
گزارشات ردیاب خودرو
  •  در صفحه گزارشات گزینه‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید که در ادامه هر کدام از این گزینه‌ها را خدمتتون توضیح می‌دهیم.
ردیاب خودرو ایرانی
  •  گزینه اول: هشدارهای دریافت شده، شامل آرشیو تمامی هشدارهای اس ام اسی دریافت شده از سرف ردیاب می‌باشد.
ردیاب خودرو
  •  گزینه دوم: مرور مسیرهای پیموده شده، برای مشاهده و مرور مسیرهای پیموده شده‌ی گذشته می‌باشد.
ردیاب خودرو ارزان
  •  گزینه سوم: مشاهده نقاط توقف برای مشاهده مکان‌هایی است که در آن توقف داشته‌اید.
ردیاب خودرو
  • گزینه چهارم: گزارش کلی، برای مشاهده گزارش کلی از خودرو از جمله مدت زمان حرکتف توقف، خاموش بودن، بیشترین سرعت، کل مسافت طی شده و غیره می‌باشد.
ردیاب ماشین
  • گزینه پنجم: تاریخچه وضعیت خودرو، برای مشاهده آرشیو وضعیت خودرو می‌باشد.
  • گزینه آخر: مصرف سوخت برای مشاهده میزان سوخت مصرف شده توسط خودرو می‌باشد.